POLICY AREAS >>
VOTES >>
POLITICAL GROUPS >>
COUNTRIES >>
YOUR PAGE >>
Flag

Poland


Members: 50
Votes cast:  99,903
Attendance: 83.22 %
  Name National party Group
Adam Bielan Polska Jest Najważniejsza ECR
Piotr Borys Platforma Obywatelska PPE
Jerzy Buzek Platforma Obywatelska PPE
Tadeusz Cymański Prawo i Sprawiedliwość ECR
Ryszard Czarnecki Prawo i Sprawiedliwość ECR
Lidia Joanna Geringer de oedenberg Sojusz Lewicy Demokratycznej S&D
Adam Gierek Unia Pracy S&D
Marek Józef Gróbarczyk Prawo i Sprawiedliwość ECR
Andrzej Grzyb Polskie Stronnictwo Ludowe PPE
Małgorzata Handzlik Platforma Obywatelska PPE
Jolanta Emilia Hibner Platforma Obywatelska PPE
Danuta Maria Hübner Platforma Obywatelska PPE
Danuta Jazłowiecka Platforma Obywatelska PPE
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska Platforma Obywatelska PPE
Filip Kaczmarek Platforma Obywatelska PPE
Jarosław Kalinowski Polskie Stronnictwo Ludowe PPE
Michał Tomasz Kamiński Polska Jest Najważniejsza ECR
Lena Kolarska-bobińska Platforma Obywatelska PPE
Paweł Robert Kowal Polska Jest Najważniejsza ECR
Jan Kozłowski Platforma Obywatelska PPE
Jacek Olgierd Kurski Prawo i Sprawiedliwość ECR
Ryszard Antoni Legutko Prawo i Sprawiedliwość ECR
Bogusław Liberadzki Sojusz Lewicy Demokratycznej S&D
Krzysztof Lisek Platforma Obywatelska PPE
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz Platforma Obywatelska PPE
Marek Henryk Migalski Polska Jest Najważniejsza ECR
Sławomir Witold Nitras Platforma Obywatelska PPE
Jan Olbrycht Platforma Obywatelska PPE
Wojciech Michał Olejniczak Sojusz Lewicy Demokratycznej S&D
Mirosław Piotrowski Prawo i Sprawiedliwość ECR
Tomasz Piotr Poręba Prawo i Sprawiedliwość ECR
Jacek Protasiewicz Platforma Obywatelska PPE
Jacek Saryusz-wolski Platforma Obywatelska PPE
Joanna Senyszyn Sojusz Lewicy Demokratycznej S&D
Czesław Adam Siekierski Polskie Stronnictwo Ludowe PPE
Marek Siwiec Sojusz Lewicy Demokratycznej S&D
Joanna Katarzyna Skrzydlewska Platforma Obywatelska PPE
Bogusław Sonik Platforma Obywatelska PPE
Konrad Szymański Prawo i Sprawiedliwość ECR
Róża Gräfin von Thun und hohenstein Platforma Obywatelska PPE
Rafał Trzaskowski Platforma Obywatelska PPE
Jarosław Leszek Wałęsa Platforma Obywatelska PPE
Janusz Wojciechowski Prawo i Sprawiedliwość ECR
Jacek Włosowicz Prawo i Sprawiedliwość ECR
Paweł Zalewski Platforma Obywatelska PPE
Artur Zasada Platforma Obywatelska PPE
Janusz Władysław Zemke Sojusz Lewicy Demokratycznej S&D
Zbigniew Ziobro Prawo i Sprawiedliwość ECR
Tadeusz Zwiefka Platforma Obywatelska PPE
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska Platforma Obywatelska PPE
Buhl & Rasmussen